twee
jaren geleden
persbericht

Veel gevaarlijke hoverboards op Nederlandse markt

Naar schatting voldoet ruim 83% niet aan de veiligheidsrichtlijnen

Eindhoven, 7 december 2016 – De meeste zelfbalancerende tweewielers, ook wel hoverboards genoemd, voldoen niet aan de verplichte veiligheidsrichtlijnen, zo blijkt uit een grootscheepse controle door de Duitse overheid. Van de achttien gecontroleerde merken, mogen er nog maar drie in Duitsland verkocht worden, waaronder het Nederlandse Oxboard. In Nederland is de handhaving van de veiligheidsrichtlijnen minder goed georganiseerd en vinden er vooralsnog geen controles plaats. “De consument loopt hierdoor onnodige risico’s,” zegt Ernie Hiemstra, CEO van Oxboard. “Hopelijk komt de overheid in actie voor het te laat is. Tijdens de feestdagen zullen er weer duizenden onveilige hoverboards verkocht gaan worden.”

In Nederland geldt, net als voor de rest van Europa, voor alle motorisch aangedreven producten een machinerichtlijn. De CE-MD (Machine Directive) is een verplichte CE-keuring voor alle machines die op de markt gebracht worden in Europa. Ook hoverboards vallen onder deze richtlijn. Voldoet een product hier niet aan, dan is het illegaal op de Nederlandse markt. “De verantwoordelijkheid ligt bij de verkopende partij,” stelt Hiemstra, “maar die is hiervan vaak niet op de hoogte en loopt een enorm risico met de verkoop van deze producten.”

De machinerichtlijn is weliswaar verplicht, maar de handhaving is in Nederland nog niet goed georganiseerd. “Dit is de verantwoordelijkheid van de overheid,” zegt Hiemstra. “Ik hoop niet dat men pas in actie komt wanneer het te laat is en er ongelukken zijn gebeurd. Het hoverboard staat momenteel op duizenden verlanglijstjes voor de feestdagen en waarschijnlijk worden er de komende weken duizenden aangeschaft.”

In Duitsland, waar wel werd gecontroleerd, mogen nog maar drie van de achttien merken verkocht worden. Ruim 83% van de gecontroleerde merken voldeed niet aan de veiligheidsrichtlijnen. De vele miljoenen hoverboards die nu niet meer tot deze markt worden toegelaten, worden vervolgens op andere markten, waaronder de Nederlandse, gedumpt. Het gaat vaak om goedkope, Chinese merken. “Niet alleen het alom bekende brandgevaar speelt hier een rol, ook andere kwaliteitsissues raken onderbelicht in het ‘gevecht’ de goedkoopste hoverboard te kunnen aanbieden,” zegt Hiemstra. “Tot de Nederlandse overheid in actie komt, kunnen consumenten zichzelf beschermen door te kijken of een hoverboard het TÜV-keurmerk heeft gekregen. Als een product het gerenommeerde TÜV-stempel draagt, weet de consument zeker dat de veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid gewaarborgd zijn.”

Ook André Piers, Manager CE Projecten van  TÜV Nederland, specialist op het gebied van certificering, inspectie, keuring en CE-markering, constateert een hiaat op de Nederlandse markt: “Consumenten vertrouwen steeds meer op ‘knop-aan en veilig gaan’. De Machine Richtlijn 2006/42/EG geeft echter aan dat alleen bepaalde ‘gevaarlijke’ machines verplicht door TÜV moeten worden onderzocht op veiligheid voordat deze op de markt verkocht mogen worden. De definitie van ‘gevaarlijke machines’ stamt uit 2006 en sluit niet goed aan op nieuwe technologieën, zoals drones en hoverboards.”

###

Niet voor publicatie:
Perscontact
Pride PR
Irene Martini, Ivette van Elst
irene@pridepr.nl
071-568 0028

Oxboard
refresh this page
share this post
with the world
op de hoogte blijven?